Pracownicy hotelu muszą na co dzień w pracy mierzyć się z różnymi trudnościami i wyzwaniami. Mają duży kontakt z klientami, a także z wieloma czynnikami, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie (m.in. substancjami niebezpiecznymi oraz różnymi maszynami). Dlatego tak ważne jest, by każdy pracownik, zanim zacznie pracę w hotelu, przeszedł odpowiednie szkolenie BHP. Poniżej napiszemy, co ile lat należy wykonać szkolenie BHP, jak długo jest ważne i czy różni się ono w zależności od zajmowanego w hotelu stanowiska.

Branża hotelarska, mimo że może na taką nie wygląda, jest najbardziej rozbudowanym pod kątem potencjalnych niebezpieczeństw sektorem. W hotelu może dojść do różnych zagrożeń, np. chemicznych, fizycznych, biologicznych, mikrobiologicznych czy miroklimatycznych.

Pracownicy hoteli narażeni są także na wysoki poziom hałasu oraz obciążenia fizyczne związane z długim czasem pozostawania w pozycji stojącej i nieruchomej, np. na recepcji hotelu. Na obciążenia te wpływ może mieć również przenoszenie i podnoszenie różnych przedmiotów, a także powtarzalność ruchów. Może też dojść do przeziębienia ze względu na częste zmiany temperatur (np. na recepcji, kiedy często otwierane i zamykane są drzwi, przez co dochodzi do przeciągów.

Wymienienie tych potencjalnych zagrożeń oczywiście nie ma na celu nikogo odstraszyć od pracy w hotelu, a wręcz przeciwnie – ZACHĘCIĆ właścicieli lub dyrektorów hoteli, żeby pilnowali, by każdy z pracowników miał ukończone szkolenie z BHP i by do tego szkolenia należycie się przyłożył, bo jest to ważne nie tylko z perspektywy prawa pracy, ale przede wszystkim ważne z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników… i oczywiście również gości hotelowych.

Szkolenie BHP – co to?

Czym w ogóle tak naprawdę jest to szkolenie BHP? Jest to kurs, którego celem jest nauczyć pracownika zasad bezpieczeństwa higieny pracy i uświadomić mu, z jakimi zagrożeniami może spotkać się podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkolenia BHP kursanci dowiadują się też, jak postępować w danej sytuacji i jakie prawa im przysługują według prawa pracy.

Etapy szkolenia BHP

Szkolenie BHP dzieli się na dwa etapy: na instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Ten pierwszy muszą odbyć wszyscy, ten drugi tylko wybrane grupy (głównie pracownicy robotniczy, praktykanci i studenci, oraz te osoby, które są szczególnie narażone na uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne czynniki w pracy).

Instruktaż ogólny, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ogólnych informacji o przepisach i zasadach BHP, które są zgodne z Kodeksem pracy i regulaminem obowiązującym w danym zakładzie pracy.

Instruktaż stanowiskowy dotyczy zagrożeń i ryzyka zawodowego, które mogą wystąpić na stanowisku, na które dana osoba jest zatrudniana. Na typ etapie szkolenia kursant jest informowany o sposobach ochrony przed nimi.

Niektórych na pewno ciekawi również to, ile trwa szkolenie BHP. Pierwszy etap (instruktaż ogólny) raczej nie powinien przekroczyć 3 godzin lekcyjnych. Druga część (instruktaż stanowiskowy) to najczęściej koło 8 godzin lekcyjnych. Tyle samo trwa również szkolenie okresowe, o którym za chwilę napiszemy trochę więcej.

Co ile szkolenie BHP należy powtarzać?

To, jak długo ważne jest szkolenie BHP, zależy od rodzaju pracy, którą wykonuje dany pracownik. Ale warto najpierw wspomnieć, że są dwa jego rodzaje: szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. To pierwsze musi zostać przeprowadzone w pierwszym dniu pracy pracownika. Dotyczy to wszystkich osób zatrudnianych w hotelu, czyli m.in. dyrektora hotelu, zastępcy dyrektora hotelu, recepcjonisty, kierownika recepcji, pokojówki, kierownika Służby pięter, event managera czy ochroniarza. Nie ma tu znaczenie lokalizacja hotelu, obojętnie, czy osoba jest zatrudniana w hotelu w Krakowie, czy w hotelu w Szczawnicy.

Bez względu na to, jakie stanowisko obejmuje i jakie zadania będzie wykonywał, pracownik nie może rozpocząć pracy w zakładzie bez wcześniej ukończonego pozytywnie szkolenia BHP. Szkolenie wstępne jest w końcu wstępne, czyli występujące jeszcze “przed czymś”, czyli przed rozpoczęciem pracy.

Szkolenie wstępne BHP przeprowadza się tylko raz. Jednak inaczej jest w przypadku szkoleń okresowych BHP, bo jak sama nazwa wskazuje, odbywają się one co pewien okres. Pytania typu “szkolenie BHP co ile lat odnawiać?”, dotyczy więc tylko szkolenia okresowego BHP. Co ile należy je powtarzać? I tu znowu wszystko zależy od rodzaju pracy, którą wykonuje dana osoba.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych będą musieli powtarzać je co 3 lata, ale… pierwsze szkolenie okresowe BHP powinno odbyć się maksymalnie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia, czyli od daty wstępnego szkolenia BHP. Ile ważne jest ono w przypadku innych grup pracowniczych? Pracownicy administracyjno-biurowi szkolenie muszą odnawiać co 6 lat. Jeśli jednak zatrudnieni są w firmach, w których przeważająca działalność jest określona jako maksymalnie 3 ryzyka (np. edukacja, nieruchomości, pośrednictwo turystyczne), szkolenia okresowe nie są obowiązkowe.

Pracodawcy, osoby na stanowiskach kierowniczych powinni swoje szkolenie odnawiać co 5 lat. Nie rzadziej niż co rok powinno się odbywać szkolenie okresowe pracowników, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne.

BHP w hotelu

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, każdy nowo zatrudniany pracownik musi zakończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie wstępne BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP musi odbyć się przeciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia w przypadku dyrektorów hoteli, zastępców dyrektorów hoteli, kierowników recepcji, kierownika piętra, pracowników Służby piętra, Inspektora pięter, Koordynatora ds. obsługi imprez, Event managera, Szefa Kuchni, kierownika sali, kierownika restauracji, kierownika gastronomii, dyrektora gastronomii, kierownika działu, dyrektora działu, głównej księgowej, dyrektora SPA, kierownika SPA, managera SPA. W przypadku wyżej wymienionych stanowisk szkolenie okresowe BHP należy powtarzać co 5 lat. I nie ma tu znaczenie, czy pracownicy zatrudnieni są w 5-gwiazdkowych hotelach czy w hotelach szkoleniowych.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP musi odbyć się przeciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia w przypadku recepcjonisty, osoby sprzątającej/pokojówki/pokojowej, ochroniarza, portiera, konserwatora, magazyniera, kucharza, młodszego kucharza, pomocy kuchennej, barmana, someliera, osobę zmywającą i sprzątającą w gastronomii, kelnera, dostawcy, fizjoterapeuty, masażysty. Tu sytuacja wygląda trochę inaczej – osoby na tych stanowiskach muszą powtarzać swoje szkolenia okresowe BHP co 3 lub 5 lat – chyba, że nie jest to konieczne w ogóle. Np. pokojówka, kucharz, ochroniarz, dostawca, portier, konserwator powinni powtarzać szkolenie raz na 3 lata, ale już recepcjonista wystarczy, jeśli będzie je powtarzał raz na 5 lat (o ile to w ogóle konieczne).

Za brak szkolenia BHP odpowiada nie pracownik, a pracodawca, bo to w jego obowiązku jest zorganizowanie takiego szkolenia nowo zatrudnionemu pracownikowi lub temu z pewnym stażem w firmie. Koszt takiego szkolenia ponosi pracodawca, a szkolenie odbywa się w czasie pracy pracowników. Kara za brak szkoleń wstępnych lub ważnych szkoleń okresowych grozi grzywną w wysokości nawet do 30 tys. złotych.

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP?

Może to zrobić sam pracodawca, pod warunkiem, że ukończył stosowny kurs, nadający mu stosownych uprawnień. Najczęściej jednak szkolenia BHP przeprowadzają jednostki szkoleniowe, które prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP oraz osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu BHP.

Share: